2_mutuacat
Mútuacat

Especialitats i equip mèdic


Medicina Interna Dr. Joan Brugués
Cardiologia Dr. Jaume Riba
Reumatologia Dr. José Ramon Rodríguez
Endoscòpia (amb anestèsia) Dr. Ramon Barniol
Aparell digestiu Dr. Ramon Barniol
Dr. Pere Hernández
Endocrinologia Dr. Ignasi Saigí
Dermatologia Dr. Josep Arimany
Dra. Laia Canal
Dermatoestètica i fotodepilació Dra. Laia Canal
Al·lèrgia-Immunologia clínica Dra. Anna Sala
Dra. Anna López de Aguileta
Pediatria Dra. Anna López de Aguileta
Dr. Pere Domènech
Ginecologia, obstetrícia i reproducció assistida Dr. Raimon Rovira
Dr. Josep Grau
Urologia Dr. Josep Fernández Zuazu
Angiologia i Cirurgia Vascular Dr. Oriol Parés

Otorinolaringologia Dr. Miquel Molinero
Dr. Joan Camprubí
Oftalmologia Dr. Joan Tell
Traumatologia Dr. Llorenç Guillamet
Dr. Francesc Díaz
Pneumologia Dra. Sílvia Molina
Cirurgia Oral i Maxil·lofacial Dr. Carles Bassas
Clínica del Dolor Dra. M. Mercè Jiménez
Medicina de família Dr. Josep Fontarnau
Medicina de capçalera Dra. Anna Ramos
Dra. Carmen Álvarez
Dra. Sara Martínez
Dr. Vicenç Canal
Podologia Carme Sallent
Fisioteràpia Maria Torra
Anna Soler