Mutua-General-de-Catalunya
Mútua General de Catalunya

Especialitats i equip mèdic


Cardiologia Dr. Jaume Riba
Medicina Interna Dr. Joan Brugués
Reumatologia Dr. José Ramon Rodríguez
Aparell digestiu Dr. Ramon Barniol
Dr. Pere Hernández
Endocrinologia Dr. Ignasi Saigí
Dermatologia Dr. Josep Arimany
Dr. Ramon Torné
Dra. Laia Canal
Dermatoestètica i fotodepilació Dra. Laia Canal
Dra. Elisabeth Quintana
Al·lèrgia-Immunologia clínica Dra. Anna Sala
Dra. Anna López de Aguileta
Pediatria Dra. Anna López de Aguileta
Dr. Pere Domènech
Toco-Ginecologia i Obstetrícia Dr. Raimon Rovira
Dr. Josep Grau
Urologia Dr. Josep Fernández Zuazu
Angiologia i Cirurgia Vascular Dr. Oriol Parés

Otorinolaringologia Dr. Miquel Molinero
Dr. Joan Camprubí
Oftalmologia Dr. Joan Tell
Traumatologia Dr. Llorenç Guillamet
Dr. Francesc Díaz Escriu
Dr. Guillem Bori
Pneumologia Dra. Sílvia Molina
Cirurgia General Dr. Joan Molinas
Cirurgia Oral i Maxil·lofacial Dr. Carles Bassas
Clínica del Dolor Dra. M. Mercè Jiménez
Medicina de família Dr. Josep Fontarnau
Medicina de capçalera Dra. Anna Ramos
Dra. Carmen Álvarez
Dra. Sara Martínez
Dr. Vicenç Canal
Dietètica i nutrició Dra. Elisabeth Quintana
Podologia Carme Sallent
Fisioteràpia Maria Torra
Anna Soler
Psicologia Infantil Dra. Iris Verdaguer