DKV

Especialitats i equip mèdic


Cardiologia Dr. Jaume Riba
Reumatologia Dr. José Ramon Rodríguez
Aparell digestiu Dr. Ramon Barniol
Dr. Pere Hernández
Dr. Carles Leal
Endocrinologia Dr. Ignasi Saigí
Dermatoestètica i fotodepilació Dra. Laia Canal
Dermatologia Dra. Laia Canal
Pediatria Dra. Anna López de Aguileta
Dr. Pere Domènech
Al·lèrgia-Immunologia clínica Dra. Anna López de Aguileta
Ginecologia, obstetrícia i reproducció assistida Dr. Raimon Rovira
Dr. Josep Grau
Urologia Dr. Josep Fernández Zuazu
Angiologia i Cirurgia Vascular Dr. Oriol Parés

Otorinolaringologia Dr. Miquel Molinero
Oftalmologia Dr. Joan Tell
Dr. Joan Oliveres
Dr. Salvador Bofill
Traumatologia Dr. Francesc Díaz
Pneumologia Dra. Sílvia Molina
Cirurgia General Dr. Joan Molinas
Anestesiologia Dra. M. Mercè Jiménez
Clínica del Dolor Dra. M. Mercè Jiménez
Medicina familiar i comunitària Dra. Anna Ramos
Dra. Carmen Álvarez
Dr. Vicenç Canal
Fisioteràpia Anna Soler
Cirurgia Oral i Maxil·lofacial Dra. Lídia Darder
Medicina Interna Dr. Ramon Pujol Farriols