Cosalud

Especialitats i equip mèdic


Cardiologia Dr. Jaume Riba
Medicina Interna Dr. Joan Brugués
Reumatologia Dr. José Ramon Rodríguez
Aparell digestiu Dr. Ramon Barniol
Dr. Pere Hernández
Dr. Carles Leal
Endocrinologia Dr. Ignasi Saigí
Dermatoestètica i fotodepilació Dra. Laia Canal
Dermatologia Dra. Laia Canal
Pediatria Dra. Anna López de Aguileta
Dr. Pere Domènech
Al·lèrgia-Immunologia clínica Dra. Anna López de Aguileta
Ginecologia, obstetrícia i reproducció assistida Dr. Raimon Rovira
Dr. Josep Grau

Urologia Dr. Josep Fernández Zuazu
Angiologia i Cirurgia Vascular Dr. Oriol Parés
Otorinolaringologia Dr. Miquel Molinero
Traumatologia Dr. Francesc Díaz
Pneumologia Dra. Sílvia Molina
Medicina de família Dr. Josep Fontarnau
Medicina familiar i comunitària Dra. Anna Ramos
Dra. Carmen Álvarez
Dr. Vicenç Canal
Podologia Carme Sallent
Carme Sallent
Fisioteràpia Maria Torra
Anna Soler
Cirurgia Oral i Maxil·lofacial Dra. Lídia Darder
Oftalmologia Dr. Joan Oliveres