Metode Ubinding

Les dificultats d’aprenentatge interfereixen significativament amb el rendiment escolar i en el futur rendiment laboral (DSM-V).

Diversos estudis, mostren la relació entre els trastorns d’aprenentatge il’ansietat (Nelson y Harwood, 2011).

Com a conseqüència, hi ha una major tassa d’abandonament escolar entre alumnes amb un baix nivell lector (Walsh, Goldston, Reboussin y Wood, 2006).

Prop d’un 30% de l’alumnat presenta un nivell de lectura insuficient per a poder comprendre correctament les matèries que estudien (Kerry Hempenstall, 2016)

A l’any 2007 un grup d’investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) van constituir-se com projecte de recerca amb el nom de Projecte Binding. Des d’aquell moment van desenvolupar una eina i van realitzar assajos. Fruit d’aquell treball inicial comença el desenvolupament de la metodologia UBinding.

El Mètode UBinding desenvolupat per la Universitat de Barcelona es composa d’una sèrie de sessions curtes de treball formades per activitats lúdiques que treballen diferents dimensions  cognitives bàsiques pel desenvolupament de la lectura i la comprensió (memòria de treball, vocabulari, descodificació lectora, etc.).

En definitiva, d’acord amb la revisió de la literatura científica sobre el tema de la lectura i a l’experiència clínica en dificultats específiques de lectura, proposem a la societat una manera de treballar la lectura per tal de superar les dificultats lectores.

La metodologia UBinding permet que, en una intervenció d’una durada mitjana d’entre 7 i 8 mesos, un 90% dels usuaris millorin en la seva fluïdesa i precisió lectora.

Aquesta eficàcia tan alta es deu a l’àmplia experiència clínica després d’haver tractat a més de 5.000 infants, i al fet que la intervenció està 100% adaptada a cada cas concret. Tenint en compte el desenvolupament cognitiu de cada persona, el sistema familiar en què es desenvolupa i el seu entorn escolar, proposem solucions de treball per a cada casuística particular.

La intervenció diària es realitza en línia, a través d’una aplicació informàtica, i consta d’una sessió de 10-15 minuts on, mitjançant jocs i l’acompanyament d’un equip d’experts en la metodologia, es milloren les habilitats lectores de cada infant. L’acompanyament a les famílies es fa mitjançant atenció personalitzada, i els casos són revisats per un equip clínic d’especialistes en dificultats d’aprenentatge.

ubinding clinica bayes

Ubinding famílies

La intervenció per als infants i les famílies pretén entrenar la lectura de persones amb dificultats lectores o dislèxia, així com les dificultats de comprensió.

El servei d’UBinding per a les famílies s’adreça a infants, adolescents i adults.

UBinding Famílies, a partir d’una valoració acurada de la lectura de cada individu programa una intervenció ajustada, flexible i dinàmica per solucionar les dificultats lectores o dislèxia, fins que s’arribi a tenir un rendiment mitjà en lectura. Sempre acompanyant un professional de l’Equip UBinding aquesta intervenció.

L’objectiu del servei UBinding Famílies és oferir una intervenció el més eficient possible per tal de millorar el rendiment lector de cada persona amb la finalitat de millorar el seu rendiment acadèmic i el seu benestar emocional.

Per què és important treballar la lectura?

A Catalunya el 36% dels estudiants de `rimer d’ESO no tenen les habilitats suficients per comprendre les matèries que estudien (Projecte Binding, 2018)

El fracàs escolar encara afecta gairebé el 20% dels estudiants espanyols (El Periódico, 2017).

El percentatge d’abandonament escolar prematur a Catalunya és del 17.8% (El Pais, 2017).

Les evidències obliguen a no descartar les dificultats de lectura com un factor explicatiu i causal del fracàs escolar (Rasinski et al, 2016. Jornal of Adolescent and Adult Literacy).

Què fem?

El mètode UBinding és una metodologia nascuda de l’evidència científica que s’ha demostrat altament eficaç en el tractament de les dificultats lectores. Treballem la mecànica lectora, el vocabulari, la memòria i la velocitat de processament.

Apliquem la metodologia response to intervention fent una intervenció flexible, dinàmica i adaptada a cada infant.

Com ho fem?

  • Realitzant sessions adaptades a cada infant de 10-15 minuts de manera diària des de casa a través d’una plataforma informàtica.
  • L’equip estudia els resultats de la sessió, retornen un comentari diari i preparen la sessió pel dia següent.
  • Realitzem visites presencials periòdiques per tal de fer un seguiment acurat amb la família i així valorar l’evolució de cada infant.
  • En cas que sigui necessari, ens coordinem amb altres professionals i l’escola per fer un bon seguiment del cas.

Descarrega’t un fulletó explicatiu