Les proves són una de les parts més importants a l’hora de fer un diagnòstic. Oferim el ventall més ampli per a cobrir tots els requeriments mèdics necessaris en un sol espai.

Només amb la tecnologia i l’equip humà més adequat es pot donar un servei amb totes les garanties.

Endoscòpia

L’endoscòpia digestiva, també coneguda com a gastroscòpia, és una prova mèdica que serveix per diagnosticar i tractar malalties del tub digestiu superior, és a dir, de l’esòfag, l’estómac i el duodè.

És realitza a través d’un endoscopi, que és un aparell que consisteix en un tub flexible. Aquest s’introdueix per la boca i es fa avançar per tot l’intestí superior. Això permet veure l’interior de l’intestí, ja que aquest aparell disposa d’una càmera la imatge del qual es pot veure a través d’un monitor.

Dr. Ramon Barniol
Dr. Pere Hernández

Proves d’esforç

En què consisteix una prova d’esforç?

Consisteix a registrar un electrocardiograma mentre el pacient fa un esforç físic gradual i d’intensitat programada. Durant la prova s’observa la resposta del pacient: si apareix dolor, com responen la pressió arterial i la freqüència del pols o si hi ha alteracions en l’electrocardiograma que indiquin manca d’irrigació coronària.

Dr. Agustí Comella
Dra. Olga Guri
Dra. Laura Gutierrez
Dr. Ermengol Vallès

Ecografia

L’ecografia és una tècnica de diagnòstic de la imatge que permet veure òrgans i estructures del cos, a través d’ones sonores. Aquestes senyals processades per un ordinador, donen com a resultat imatges dels teixits examinats.

Diagnòstic per la imatge

Ecocardiografia Doppler Color

Ecografia Ginecologica + 4D

Densitometria òssia

La densitometria determina la densitat mineral òssia (DMO).

Urodinamia

Proporciona un diagnòstic precís dels trastorns de micció i incontinència per poder indicar el millor tractament possible.

Campimetria

Sra. Anna Grifell

Tomografia coherència òptica / OCT

Consisteix en l’obtenció d’imatges transversals de la retina “in vivo”

Anàlisis Clíniques

Laboratori autoritzat per la direcció General de recursos sanitaris de Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya 20/05/1997

Laboratori sotmès als programes de control de qualitat extern de la Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Biologia Molecular SECBM i de l’Associació Espanyola de Farmacèutics Analistes – AEFA.

Laboratori Dr. Josep Fargas

Histeroscòpia

Exploració complementària en ginecologia que consisteix en l’observació directa de l’interior de l’úter.

Amniocentesis

Tècnica de diagnòstic prenatal que serveix per obtenir líquid amniòtic, permetent detectar alteracions cromosòmiques.

Radiografies

Radiografia simple

Estudi d’ imatge no invasiu.

Telemetria Extremitats

Radiografia des de la pelvis fins al turmell, en bipedestació.

Holter de pressió arterial

Registre i emmagatzematge la pressió arterial.

Holter ECG

Registre i emmagatzematge de l’ activitat cardíaca.

Cistoscòpia

Dr. Josep Fernández-Zuazu

Mamografia

Mamografia amb accés lateral i sistema de posicionament mamari integrat.

  • Post-processament d’imatges adaptable a les preferències del radiòleg.
  • Accés lateral per a un posicionament òptim del pacient i una bona ergonomia.
  • Sistema de posicionament mamari integrat
  • MaxView per a la màxima visibilitat del teixit.