Podologia

Descripció


La podologia és l’especialitat de la medicina que es dedica a analitzar, diagnosticar i tractar diversos trastorns vinculats als peus. El podòleg pot encarregar-se del tractament de múltiples afeccions sempre que l’acció no requereixi una cirurgia complexa.

Doctors especialistes