Descripció


L’endoscòpia digestiva, també coneguda com a gastroscòpia, és una prova mèdica que serveix per diagnosticar i tractar malalties del tub digestiu superior, és a dir, de l’esòfag, l’estómac i el duodè.

És realitza a través d’un endoscopi, que és un aparell que consisteix en un tub flexible. Aquest s’introdueix per la boca i es fa avançar per tot l’intestí superior. Això permet veure l’interior de l’intestí, ja que aquest aparell disposa d’una càmera la imatge del qual es pot veure a través d’un monitor.

Per conèixer les causes d’hemorràgies o molèsties digestives, com el dolor d’estómac, l’acidesa o la dificultat per empassar, per detectar diferents lesions, com pòlips, tumors o úlceres i extreure cossos estranys. Durant el procés es pot prendre una mosta de teixit per analitzar-la o fer els tractaments que siguin necessaris. Per tant doncs, no sols és una eina diagnòstica, sinó que també pot ser terapèutica.

S’introdueix per la boca el tub flexible amb què s’explorarà el tub digestiu. En la majoria de casos, s’administra algun tipus d’anestèsia. En algunes persones és millor l’anestèsia local (al coll) i, en d’altres, la sedació general.

Heu d’estar en dejú 6 hores abans de la prova. Durant aquest temps, ni tan sols es pot prendre aigua. Si porteu alguna pròtesi cardíaca o preneu algun medicament, heu d’avisar abans el metge o la metgessa.

Quan es faci la prova amb sedació és important tenir en compte que heu de venir acompanyats d’una altra persona adulta i que no podeu conduir quan marxeu.

Quan el procediment s’efectua amb anestèsia local al coll, en alguns casos es pot notar sensació de nàusea. En acabar, podreu començar a menjar al cap d’uns 20-30 minuts, quan sentiu el coll ben despert.

Si us feu la prova amb sedació, el més probable és que no us adoneu del procediment i no recordeu res. Al cap d’una hora, podeu beure una mica d’aigua i, si la tolereu bé, començar a menjar normal.

Doctors especialistes