Reumatologia
La reumatologia és una especialitat mèdica que s’ocupa de l’estudi de malalties reumàtiques, també anomenades malalties mèdiques de l’aparell locomotor o malalties múscul esquelètiques.
Estan incloses en el camp de la reumatologia les malalties articulars, les del teixit connectiu, els problemes de columna vertebral, els reumatismes de parts toves, les malalties del metabolisme ossi i el dolor no maligne de l’aparell locomotor.

És l’artrosi una malaltia de persones grans?

Tot i que és una malaltia més freqüent conforme l’edat va avançant, no és estrany trobar gent per sota de 50 anys amb problemes articulars degeneratius. Cal destacar que patir obesitat és un factor agreujant d’aquesta malaltia.

Com tractar un problema reumàtic?

És molt important tractar el dolor que produeixen aquestes malalties, però és vital tractar-ne l’origen d’aquest. Per tant doncs, els tractaments van dirigits a tractar el problema d’arrel que farà que el dolor desaparegui. Els tractaments són amb mesures generals (programes d’exercicis, control de pes i cures articulars) i amb medicaments.

Què és la fibromialgia?

És un trastorn crònic que es manifesta amb dolor generalitzat i altres símptomes que no poden detectar-se a través de proves complementàries de medicina. Això provoca sovint incomprensió per part de l’entorn del pacient, la qual cosa fa patir encara més aquests pacients.

Quines són les causes de la fibromialgia?

No es coneixen les causes exactes d’aquesta malaltia però si que se sap que hi ha una sèrie de factors físics, biològics, psicològics i socials que poden ser-ne els desencadenants.

Què és l’artritis?

L’artritis és la inflamació d’una articulació, caracteritzada per dolor, limitació de moviments, inflor de les articulacions i calor local.