La psiquiatria és l'especialitat mèdica que s'ocupa de l'estudi, prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació dels trastorns mentals. Les seves intervencions inclouen una àmplia gama de tècniques, des de la psicoteràpia o tractament de paraula, a la psicofarmacologia o les modernes tècniques de diagnosi per neuroimatge.

S’ocupa del malestar psíquic i emocional de les persones. La seva manera de treballar és escoltant els pacients per trobar la causa del seu sofriment, discriminant els factors més orgànics dels factors psicològics per poder-lo diagnosticar adequadament i poder indicar la modalitat de tractament més adequada en cada cas.

L’inici d’un tractament farmacològic es fa en funció de la intensitat de la simptomatologia. Els estats excessius d’ansietat o tristesa creen confusió i no permeten enfocar correctament els problemes de base.

El psiquiatra valora la conveniència de medicalitzar les situacions de forta dificultat (pèrdues o moments de intens conflicte) per tal de que aquest recurs sigui adequadament utilitzat.

En primer lloc cal parlar en privat en privat amb la persona en un to conciliador i intentar oferir-li la nostra ajuda. Després caldria suggerir-li que acudís a un professional per tal de poder resoldre el problema. Cal indicar-li que aquest professional només parlarà amb ell i això no pot causar-li cap mal. Si cal podem oferir-nos a acompanyar-lo. Si el pacient s’hi oposa, també es recomana que siguin els familiars més propers els que acudeixin a la consulta a explicar la situació per estudiar les possibles estratègies possibles. Quan la situació esdevé perillosa pel pacient o per la família és millor trucar a emergències sanitàries per tal de que ells valorin la conveniència d’un ingrés.

En primer lloc intentar explicar al pacient el que li passa, en que consisteix la seva malaltia i quin és el tractament a seguir. En segon lloc administrar una medicació i fer-ne un seguiment per reduir-ne els efectes secundaris. En tercer lloc ajudar-lo en els problemes que la seva malaltia li ocasiona en la seva vida diària.

Els psiquiatra te una formació mèdica i està capacitat per administrar els psicofàrmacs. També te amplis coneixements sobre les patologies somàtiques que poden influir en nombrosos estats mentals. Molts psiquiatres també tenen formació psicoterapèutica al mateix nivell que els psicòlegs que han fet una especialització que els hi permet dur a terme tractaments de paraula.