Psicologia
La psicologia estudia el comportament en tots els seus contextos, que inclouen l’activitat mental, la resposta psicofisiològica així com també la reacció emocional. Aquesta especialitat vetlla tant pel comportament normal com per l’anòmal, aquell que implica algun trastorn o desordre ja sigui per la pròpia persona o en relació amb els altres.

Només parlo jo a la teràpia?

En general el que es fa es establir un diàleg però amb una àmplia recollida de informació per part del professional sobre les dificultats del pacient per tal de diagnosticar i valorar les seves dificultats i poder assessorar-lo en el tractament més adequat.

Una teràpia és sempre llarga?

Això dependrà bàsicament de la patologia, de la implicació del pacient, de la seva capacitat d’introspecció. En general en aquests processos en el més recomanable és treballar a temps obert ni anar revistant periòdicament l’evolució clínica del cas.

Només es parla del passat i dels traumes?

No es treballa exclusivament sobre el passat, sinó també sobre el present i el futur. Si es treballa sobre el passat és per entendre’l i poder ajudar a desencallar els conflictes actuals i no repetir-los en el futur. El malestar de les persones no depèn només de les seves experiències traumàtiques, per exemple també depèn de les seves fantasies. Moltes persones pateixen més pel que imaginen que pel que els hi ha passat.

Els problemes s’eliminen o es redueixen?

Molts trastorns es poden eliminar en la seva totalitat i d’altres es poden reduir de forma notable.

És possible tornar a recaure?

Totes les patologies corren el risc de repetir-se però un bon treball terapèutic per un temps suficient limita considerablement les possibilitats de la seva repetició.

Especialistes