Podologia- Bayés
La podologia és una branca mèdica que realitza l’estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties i disfuncions que afecten el peu. Realitzem un estudi biomecànic per fer un diagnòstic precís. Igualment també realitza prevenció de les afectacions i possibles deformitats dels peus i s’ocupa del tractament específic i adequat per cadascuna de les alteracions.

Estudi de la marxa

Sistema informatitzat amb càmeres i plataformes de pressions que permet detectar patologies derivades del mal recolzament sobretot dels peus però que poden afectar a d’altres parts del cos. És important tenir una visió general per tal de buscar solucions.

Podologia esportiva

Mitjançant l’estudi de la marxa, de la carrera i/ o del gest esportiu es pretén detectar patologies abans que es presentin, tractar-les si ja hi son o millorar-ne el rendiment.

Podologia infantil

Mitjançant l’estudi de la marxa, diagnosticar i tractar els nens com més aviat millor. Molts dels problemes de l’edat adulta son alteracions no tractades durant la infància. Es recomana una revisió als 4-6 anys o abans si es detecta algun problema.

Ortopedia

Si de l’estudi de la marxa se’n deriva un tractament amb plantilles aquestes es faran totalment personalitzades tenint en compte la patologia, el calçat, l’edat del pacient, el tipus d’esport, el treball que realitza…

Les plantilles s’elaboraran utilitzant diferents materials que s’adequaran a les necessitats de cada pacient.
El motlle es farà a traves d’un sistema vídeo-pneumàtic que ens permet controlar les modificacions que vulguem realitzar.

Patologia dermatològica

Tractar “callositats”, degudes a friccions, pressions, alteracions òssies. Algunes també provocades per infeccions víriques com les” berrugues” i algunes per infeccions micòtiques en les ungles i la pell.

Aquestes callositats son especialment importants de tractar en pacients diabètics, alteracions de la circulació, i d’altres patologies de base.

Cirurgia patològica

Tractament d’aquelles patologies que es puguin resoldre amb anestesia local i de manera ambulatòria. Com per exemple les ungles clavades, d’aquesta manera la solució es definitiva.

Especialistes


Informació relacionada


Informació adicional de l'especialitat