Pneumologia
La pneumologia és la part de la medicina que s’ocupa de la fisiologia i la patologia de l’aparell respiratori.

Què és l’asma?

L’asma bronquial és una malaltia respiratòria inflamatòria crònica i variable de les vies aèries que actualment és reversible.

Quins factors contribueixen a patir asma?

L’asma pot estar determinat per diferents factors tan ambientals, immunològics, infecciosos, per exposició, contacte o hereditaris. Els més comuns són al fum del tabac, a productes de neteja en llaunes aerosol, a olors fortes, a aire contaminat i a la pols.

Que és la broncoscòpia?

L’endoscòpia respiratòria és una exploració complementària respiratòria que es realitza pel diagnòstic de les patologies respiratòries que així ho requereixin.

En què consisteix l’estudi de patologia del son?

Inclou l’estudi diagnòstic així com també el tractament de la Síndrome d’apnea-singlot apnea obstructiva del son (SAHS) i d’altres trastorns respiratoris associats al somni.

 

Quines són les causes de la tos crònica?

Aquestes són moltes, però les més típiques són la infecció, el tabaquisme, el goteig post-nasal i l’asma.