Neuropsicologia
La Neuropsicologia es pot definir com la ciència que estudia la relació entre el cervell i la conducta. Vol proporcionar una explicació sobre el funcionament dels processos cognitius (memòria, llenguatge, funcions executives, atenció...) a partir de l’estudi de pacients que han patit alguna lesió cerebral.

Què és una avaluació neuropsicològica?

L’objectiu és identificar, descriure i quantificar els dèficits cognitius i les alteracions conductuals que es deriven de les lesions i/o disfuncions cerebrals a través d’una sèrie de proves i tècniques psicològiques que avaluen les funcions cognitives, emocionals i executives, relacionant-t’ho amb el funcionament normal o patològic del sistema nerviós central. També permet contribuir en el diagnòstic diferencial de diverses patologies cerebrals.

Perquè serveix una avaluació neuropsicològica?

No només és útil per adonar-se de les dificultats cognitives sinó que també ens permet identificar quins són les àrees cognitives que funcionen de manera adequada o per sobre de l’esperat. Tota avaluació ens dona un perfil sencer del pacient en el qual tan podem detectar les fortaleses com les debilitats.

Com ens pot ajudar la neuropsicologia?

Rehabilitació Neuropsicològica: El principal objectiu és el manteniment de les capacitats cognitives (atenció, memòria, funcions executives, etc.) i funcionals del pacient, encara conservades, el màxim de temps possible, millorant la seva qualitat de vida i independència.

Estimulació cognitiva: Intervenció encaminada a estimular les funcions preservades amb l’objectiu de mantenir l’autonomia del pacient el màxim de temps possible. Aquesta pot aplicar-se per fomentar un envelliment actiu, per endarrerir l’aparició de processos demencials i per promoure i prevenir la salut (tallers de memòria).

Assessorament: Assessorament sobre el dèficit cognitiu i la intervenció neuropsicològica als pacients i familiars, professionals i institucions sanitàries, educatives, judicials i socials. Assessorament i suport a cuidadors/familiars de pacients amb demència.

A qui va dirigit la Neuropsicologia?

– Població neurològica i neuroquirúrgica: accidents vasculars cerebrals (ictus), tumors cerebrals,

malalties infeccioses o inflamatòries, epilèpsies, demències (Alzheimer…), esclerosi múltiple,

traumatismes cranioencefàlics, trastorns del moviment (Parkinson…), entre altres.

– Població geriàtrica per l’estudi dels patrons d’envelliment normal i patològic i per intervenir mitjançant

estratègies compensatòries i preventives.

– Població pediàtrica amb problemes d’aprenentatge, trastorns d’atenció, hiperactivitat i d’altres.

– Població general mèdica i quirúrgica, susceptible de manifestar trastorns cognitius.

Per què és necessari venir acompanyat en la primera visita?

És important tenir informació de com es desenvolupa el familiar en la vida diària, conèixer quins són els dèficits que s’estan observant, donat que, a vegades, poden o no ser conscients dels dèficits o amagar-los.

Quan la memòria comença a fallar.

A mesura que ens anem fent gran és normal que cada vegada presentem més oblits en la nostra vida quotidiana, apareixent les “grans” preguntes com: on he deixat les claus? he tancat la porta del cotxe? què venia a buscar a la nevera? És important saber diferenciar quins oblits són deguts a manca de memòria i quins a manca d’atenció. En èpoques d’estrès laboral o de tristesa afectiva és normal que aquestes situacions siguin més freqüents. Ens ajudarà la utilització d’agendes, notes, alarmes al mòbil, etc. per evitar aquests moments de malestar al no recordar una determinada informació. En el cas en què aquests oblits siguin diaris i afectin al teu ritme normal de vida, consulta a un professional.

Quan es diagnostica La Malaltia d’Alzheimer, i ara què?

És normal que la primera vegada que sentim aquest nom el cor ens faci un salt, el cos tremoli i, un cop arribats a casa, ens caigui al món a sobre imaginant el futur proper. La Malaltia d’Alzheimer no és un final, és un principi d’un procés en el que el nostre familiar ens necessitarà, però que ell sempre seguirà essent el mateix. Com a cuidadors o familiars, és important que consulteu tot el que no sabeu als professionals. La Neuropsicologia us pot ajudar en aprendre ajudes en determinades situacions de la malaltia. Insistint, és normal espantar-se i sentir-se insegur al principi, però no passeu el moment sols.

Envelliment actiu

A mesura que ens anem fent grans és important treballar per garantir una bona qualitat de vida i un envelliment actiu, per tal de prevenir possibles malalties neurodegeneratives, vasculars o danys cerebrals. Cal controlar els factors de risc cardiovascular (problemes cardíacs, hipertensió, diabetis i colesterol), evitar les addiccions (tabac, alcohol, drogues), seguir una bona alimentació i, sobretot, activar-se físicament. Està demostrat que tant sols 30 minuts d’activitats física diària ajuda a prevenir el deteriorament cerebral. Consulta al teu professional sanitari per controlar correctament tots aquests factors. El servei de Neuropsicologia organitzarà periòdicament tallers de memòria per persones sanes per treballar i estimular cognitivament, si t’interessa contacta amb la professional.

Especialistes