Neurologia
La neurologia és l’especialitat mèdica que estudia l’estructura, funció i desenvolupament del sistema nerviós (central, perifèric i autònom) i muscular en estat normal i patològic.
La neurologia s’ocupa de forma integral de l’assistència mèdica al malalt neurològic, de la docència en totes les matèries que afecten el sistema nerviós i de la investigació, tant clínica com bàsica, dins del seu àmbit.

L’esclerosi múltiple es cura?

No, ja que es tracta d’una malaltia crònica que, un cop desenvolupada, es pateix tota la vida. Tot i així aquesta malaltia cada vegada es coneix millor i els investigadors posen especial èmfasi en aconseguir la reparació del sistema nerviós central.

Com es diagnostica l’esclerosi múltiple?

No es diagnostica amb una única prova. El procés diagnòstic pot ser llarg i sovint pot suposar un repte fins i tot pel neuròleg més experimentat.

Com es diagnostica l’epilèpsia?

El diagnòstic és principalment clínic. La principal prova pel diagnòstic és l’electroencefalograma, que consisteix en l’aplicació d’elèctrodes a la superfície del cuir cabellut que registren l’activitat elèctrica del cervell.

Com actuar davant una crisi epilèptica?

Primer de tot cal mantenir la calma, la major part de les crisis passen al cap de pocs minuts. En segon lloc cal retirar qualsevol objecte dur i allunyar la persona de zones perilloses. Caldrà també posar un objecte pla però no tou sota el cap, i estirar-lo en una superfície segura.

Caldrà també col·locar-lo de costat per tal d’evitar una obstrucció de la via aèria.

Quins signes poden fer-nos sospitar de l’existència de l’Alzheimer?

Un dels primers símptomes és que la persona sembla diferent a qui és habitualment. La persona sembla menys capaç, menys involucrada i menys adaptable. Sovint perd l’interès per les seves aficions i mostra pèrdua de concentració. A més a més és incapaç de prendre decisions i evita responsabilitats. També es pot notar certa desorientació i estranys canvis d’humor.