Medicina Interna
La medicina interna és una especialitat mèdica que ofereix als pacients adults una atenció integral als seus problemes de salut.
La medicina interna utilitza un abordatge mèdic en la prevenció, diagnòstic, indicació terapèutica i seguiment de les malalties de l’adult, incloent també la seva rehabilitació i pal•liació.

Quins són els factors de risc cardiovasculars?

Podem definir factor de risc, com la característica innata o adquirida que s’associa a una probabilitat més gran de patir una determinada malaltia. Les malalties cardiovasculars es donen quan coincideixen un nombre suficient de factors desencadenants.

Es distingeixen els no modificables (sexe, edat, herència i antecedents familiars) i els que es poden corregir o modificar (colesterol elevat, consum de tabac, hipertensió arterial, diabetis, tipus d’alimentació, sedentarisme, obesitat i sobrepès)

Que són els trastorns psicosomàtics?

Són símptomes físics provocats per alteracions psíquiques i poden provocar un deteriorament significatiu de la vida personal, familiar, social i laboral. Solen iniciar-se abans dels 30 anys i persisteixen en el temps.

Els trastorns psicosomàtics més habituals són trastorns del dolor, cardiovasculars, respiratoris, gastrointestinals, endocrins, cutanis o mals de cap.

Quines són les causes d’una anèmia?

Les causes d’una anèmia són molt diverses. Entre elles la deficiència de ferro és una de les més comunes. Les dones són més propenses a patir-la a causa de la pèrdua periòdica de ferro cada mes amb la menstruació. En els adults l’anèmia per deficiència de ferro es deu sovint a una pèrdua sanguínia crònica. L’anèmia també pot ser deguda a hemorràgies gastrointestinals produïdes per medicaments utilitzats freqüentment. En nens i adolescents, aquest tipus d’anèmia es deu sovint a la falta de ferro en l’alimentació diària.

Quines poden ser les causes d’una cefalea?

Els mals de cap tenen una gran varietat de causes, des de forçar massa la vista fins a la inflamació de les cavitats sinusoïdals, o altres condicions perilloses con encefalitis, càncer de cervell, meningitis o un aneurisma cerebral.

Quan el mal de cap apareix juntament amb una ferida al cap, la causa és normalment bastant evident. El tipus de mal de cap més comú és el mal de cap tensional. Aquest tipus de mal de cap sovint està relacionat amb l’estrès, la depressió o l’ansietat.

Podem definir les cefalees primàries com aquelles en què no hi ha una causa estructural o metabòlica que n’expliqui la simptomatologia, mentre que en les secundàries el mal de cap no és més que el símptoma d’una altra patologia subjacent. Les cefalees secundaries representen nomes un 5% dels mals de cap

Perquè és tant important fer-se revisions?

La detecció en fases inicials de qualsevol malaltia incrementa el percentatge per la seva curació.

Existeixen recomanacions generals per la realització d’una revisió en funció de l’edat, de si existeixen antecedents familiars o de si hi ha o no factors de risc. Per tant doncs la freqüència o periodicitat de realització de la revisió pot variar.

Durant la visita inicial s’avaluaran els símptomes, riscos, hàbits o antecedents personals i familiars que i puguin haver.