Medicina de Família
Es tracta de l’especialitat mèdica que proporciona atenció sanitària contínua i integral a l’individu i a la família. L’àmbit de la medicina familiar engloba totes les edats, ambdós sexes, cada un dels sistemes orgànics i totes les malalties.

La medicina de família és la continuació i actualització de l’històric mèdic de capçalera i es defineix únicament en el context familiar.

Perquè he d’anar al metge de família?

Totes les patologies són responsabilitat del metge de família tot i que el seu control sigui compartit amb el nivell especialitzat. A més a més aquest ofereix una visió global i integrada de l’estat de salut de la persona amb un seguiment cronològic del mateix.

Quan has d’anar al metge en cas de febre?

Si la febre dura més de 72 hores sense causa coneguda o si tens alguna malaltia crònica que afavoreixi les infeccions. Per fer una història clínica, el metge et demanarà pels símptomes, si hi ha casos similars a l’entorn, si has viatjat, si has pres algun fàrmac nou, entre d’altres.

Tinc molèsties a l’orinar, què he de fer?

El primer que hem de fer és dirigir-nos al nostre metge de família. Aquest serà l’encarregat de diagnosticar i començar el primer tractament per tractar el problema. En cas que es requerís un estudi més complex ens derivaria al professional més adequat.

Cada quan cal fer-nos revisions mèdiques?

Tots els adults han de visitar la metge periòdicament, inclús estan saludables. El propòsit d’aquestes revisions és detectar malalties, avaluar el risc de problemes mèdics futurs, fomentar un estil de vida saludable i actualitzar les vacunes.

Últimament veig que una piga ha canviat de color i mida, què he de fer?

Haurem de dirigir-nos al nostre metge de família. Aquest farà un primer estudi de la piga en qüestió, i si ho creu convenient ens derivarà a l’especialista corresponent per tal que segueixi amb l’estudi d’aquesta.