Logopedia
La logopedia és la disciplina que intervé en les patologies del llenguatge escrit, llenguatge oral, comunicació, audició, veu, masticació, parla, succió, deglució i respiració. El logopeda millora la salut i la qualitat de vida en totes les etapes de la vida.

Quines patologies de COMUNICACIÓ pot tractar un logopeda?

Trastorns de l’espectre autista, trastorns sociocomunicatius, síndrome del captiveri, paràl·lisi cerebral, etc…

Quines patologies de LLENGUATGE ORAL pot tractar un logopeda?

Ictus, trastorns del desenvolupament del llenguatge, demència, etc.

Quines patologies de LLENGUATGE ESCRIT pot tractar un logopeda?

Dificultats en la decodificació de les paraules, en la comprensió, en la grafomotricitat i en l’estructura, correcció i coherència de l’escriptura, etc.

Quines patologies de la PARLA pot tractar un logopeda?

Càncer de cap i coll, parkinson, esclerosis lateral amiotròfica, etc.

Quines patologies de VEU pot tractar un logopedia?

Pòlips vocals, paràl·lisi del nervi mandrós, etc…

Quines patologies d’AUDICIÓ pot tractar un logopeda?

Sordessa, trastorn del processament auditiu central, tinnitus, hiperacusia, etc.

Quines patologies de DEGLUCIÓ, MASTICACIÓ, RESPIRACIÓ I SUCCIÓ pot tractar un logopeda?

Disfagia,dificultat per la deglució, traqueotomia, llavi leoporino, maloclusió, etc.

Especialistes