Dermatologia
La dermatologia és una especialitat que inclou l’estudi, el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties de la pell i mucoses. També s’encarrega de la conservació i cura de la pell sana.

Quins factors fan que apareguin les pigues?

No es sap amb certesa quins són els factors implicats en l’aparició de les pigues i es considera que el nombre i el tipus d’aquestes ve determinat genèticament. Tot i així, l’exposició solar és un factor que pot influenciar en el número d’aquestes.

Tinc una piga que ha canviat. Amb què m’he de fixar?

Els signes que ens han de cridar l’atenció són els següents:

-asimetria, forma irregular

-vores irregulars

-canvis de color o presència de 2 o més colors

-diàmetre o mida superior a 6 mm

La psoriasis es cura?

La psoriasi és una malaltia normalment de curs crònic. Cada pacient segueix una evolució diferent i imprevisible. Hi ha persones que tenen una psoriasi crònica estable mentre que d’altres no.

Poden prevenir-se les berrugues?

La prevenció és difícil. Per les berrugues plantars és aconsellable no dutxar-se descalç i no compartir estris d’higiene personal en instal·lacions públiques.

Quina quantitat de caiguda de cabell es considera anormal?

Es considera una caiguda anormal del cabell quan aquesta és superior a 100 cabells per dia. Això correspon al percentatge de cabell que es troba en la fase final del seu cicle de vida.