La dermatologia és una especialitat que inclou l’estudi, el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties de la pell i mucoses. També s’encarrega de la conservació i cura de la pell sana.

No es sap amb certesa quins són els factors implicats en l’aparició de les pigues i es considera que el nombre i el tipus d’aquestes ve determinat genèticament. Tot i així, l’exposició solar és un factor que pot influenciar en el número d’aquestes.

Els signes que ens han de cridar l’atenció són els següents:

-asimetria, forma irregular

-vores irregulars

-canvis de color o presència de 2 o més colors

-diàmetre o mida superior a 6 mm

La psoriasi és una malaltia normalment de curs crònic. Cada pacient segueix una evolució diferent i imprevisible. Hi ha persones que tenen una psoriasi crònica estable mentre que d’altres no.

La prevenció és difícil. Per les berrugues plantars és aconsellable no dutxar-se descalç i no compartir estris d’higiene personal en instal·lacions públiques.

Es considera una caiguda anormal del cabell quan aquesta és superior a 100 cabells per dia. Això correspon al percentatge de cabell que es troba en la fase final del seu cicle de vida.