Cirurgia Oral i Maxil·lofacial
És l’especialitat medicoquirúrgica que s’ocupa de la prevenció, l’estudi, diagnòstic, tractament i rehabilitació de la patologia de la boca, cara i zona craneofacial, així com també dels òrgans i estructures cervicals.

La cirurgia oral és dolorosa?

No. Les tècniques actuals d’anestèsia local i sedació permeten realitzar tot tipus d’intervencions a l’interior de la boca sense provocar cap mena de dolor al pacient.

Són segures les intervencions maxil•lofacials?

Si. Aquestes intervencions es fan als quiròfans i s’utilitzen tècniques de cirurgia mínimament invasives.

La intervenció quirúrgica és llarga i complexa?

Es tracta d’una intervenció sense hospitalització. La intervenció es porta a terme en la majoria de casos amb anestèsia local i, en intervencions de llarga durada es pot recórrer a la sedació.

Existeixen contraindicacions per implants dentals?

Hi ha poques contraindicacions, entre les quals podem destacar malalties greus que influeixin en el metabolisme de l’os, infeccions específiques, tumors malignes que afectin l’os o radioteràpia en grans dosis.

Els implants dentals no provoquen rebuig a l’organisme.

Poden col•locar implants i dents en una mateixa sessió?

Només es fa en casos molt concrets i la qualitat de la pròtesi està condicionada pel temps.

La cirurgia oral i maxil•lofacial tracta només els problemes dentaris?

Aquesta especialitat abasta el diagnòstic i tractament de la patologia de boca, de les glàndules salivals, de parts toves (llengua ,galta, llavis, coll, etc) i dels ossos maxil·lars i de la cara.

Poden presentar-se complicacions locals o generals després de la cirurgia ?

Les complicacions que eventualment es poden presentar són la inflor, el dolor, el sagnat  o la infecció, que podrem prevenir, pal·liar i evitar seguint les recomanacions que donem (tipus de menjar, posar-hi fred..) i prenent la medicació prescrita.

Especialistes