Cirurgia General
L’especialista té totes les competències sobre la patologia quirúrgica de l’aparell digestiu, paret abdominal, sistema endocrí, mama, pell i parts toves, retroperitoneu i patologia externa de la cara i el coll.

Hi ha una edat prohibida per la cirurgia?

No, sempre és possible. Tot i així cal la realització de proves pre operatòries.

Es reprodueixen les hèrnies després de ser operades?

La reaparició d’una hèrnia depèn de molts factors com per exemple de la consistència dels teixits del pacient. Abans amb les tècniques clàssiques, es reproduïen entre el 5 i el 15% de les hèrnies operades. Actualment amb l’ús de pròtesis de materials sintètics re absorbents, s’ha publicat en revistes especialitzades, que menys d’un 1% es reprodueixen. A mes a més les noves tècniques fan que el postoperatori sigui millor i més breu, sense ingrés hospitalari ni anestèsia local.

Quan es produeixen pedres a la vesícula? Cal operar?

En general, quan es diagnostica l’existència de pedres a la vesícula cal operar ja que, a part de les molèsties que comporta, es poden produir algunes complicacions.

El tractament més eficaç és la cirurgia, ja que la dissolució o intent de trencament de la pedra amb medicaments o ultrasons s’aconsegueix pocs cops.

Hauré d’estar ingressat fins que em treguin els punts de la ferida?

Els punts de la ferida no justifiquen l’estada a l’hospital, així doncs la majoria dels pacients són donats d’alta per tal que se’ls i faci un seguiment.

L’anestèsia és perillosa?

Tota anestèsia implica un risc, però està administrada per un professional expert. Hi ha diferents tipus d’anestèsia: la general (la persona queda adormida), la regional (s’aplica a la part pròxima a la zona intervinguda) i la local (s’aplica just al lloc de la intervenció).

Especialistes