La cirurgia plàstica i reparadora és l'especialitat de la medicina que mitjançant la cirurgia busca reconstruir les deformitats i corregir les deficiències funcionals mitjançant la transformació del cos humà.
La finalitat és que el pacient que ha nascut amb un defecte congènit o ha sofert un accident que li ha fet perdre la funció arribi a la normalitat tant en el seu aspecte com en la funció del seu cos. També permet la millora estètica al remodelar cossos per fer-los més bells.

Les tres cirurgies que més es fan són: la rinoplàstia (el nas), l’augment o reducció mamària (pits) i les abdominoplàsties i liposuccions (abdomen).

Si, sempre que aquestes no comportin un temps d’intervenció molt llarg i la persona no pateixi cap patologia greu.

Es poden utilitzar tres tipus d’anestèsia: local, regional o general. Això anirà en funció de quin sigui el tipus d’operació quirúrgica, del temps necessari i de les característiques de cada pacient.

Si, sempre que es plantegin correctament i les faci un especialista amb experiència. D’aquesta manera evitem els riscs i possibles complicacions.

Les cirurgies de pits, abdomen i lipoescultures corregeixen els canvis que pateix el cos durant l’embaràs i la lactància. És prudent doncs, haver acabat el període de la lactància per tal de programar una intervenció de cirurgia estètica.