Aparell Digestiu
L’aparell digestiu engloba diversos òrgans com l’esòfag, l'estómac, els budells, el fetge i el pàncrees, però també altres aspectes com la microbiota intestinal. Les malalties de l’aparell digestiu poden afectar a tots aquests òrgans produint símptomes i altres trastorns a curt o llarg termini.
La nostra especialitat inclou el diagnòstic i tractament de totes aquestes malalties, entre les quals trobem: malalties i infeccions del fetge, malalties inflamatòries intestinals (colitis ulcerosa i malaltia de Crohn), malalties del pàncrees i de les vies biliars així com tots els trastorns funcionals (restrenyiment, diarrea, inflor i alteracions en la microbiota intestinal).
Però l'especialitat d'aparell digestiu també permet explorar i tractar internament el sistema digestiu a través de l’endoscòpia (per exemple en la detecció i resecció dels pòlips i en el diagnòstic del càncer de còlon i altres malalties).
L’abordatge de tots aquests trastorns és multidisciplinar i inclou digestòlegs, endoscopistes, radiòlegs, nutricionistes i psicòlegs. A Bayés Consultori i a Bayés Clínica comptem amb un equip amb expertesa en tots aquests àmbits i amb la majoria de recursos per a poder diagnosticar i tractar totes aquestes malalties, les quals acostumen a ser complexes i moltes d’elles cròniques, requerint un seguiment a llarg en el temps

Quin o quins símptomes ens poden fer sospitar que tenim un pòlip de còlon?

La majoria de pòlips no donen símptomes, en algun cas la sospita serà moc amb la femta o una mica de sang en la mateixa.

A quina edat he de pensar en fer-me una exploració de còlon per descartar un pòlip?

En general a partir dels 50 anys si no hi ha familiars de primer grau (pare, mare o germans) amb antecedents de pòlips o càncer colorectal. Si hi ha antecedents familiars de primer grau llavors l’edat de la revisió i colonoscòpia hauria de ser normalment a partir dels 45 anys en general, tot i que dependrà també de l’edat del familiar guia.

Amb quina periodicitat he de repetir la colonoscòpia?

Si la colonoscòpia és normal i no hi h a antecedents familiars, es pot fer cada 10 anys. Si hi ha antecedents familiars i no hi ha hagut cap pòlip a la primera colonoscòpia llavors cada 5 anys. Si hi ha hagut pòlips ja dependrà del número, mida i resultat histològic del o dels pòlips.

Es considera cada 5-10 anys si no s’ha trobat cap pòlip i no hi ha familiars de primer grau amb antecedents de pòlips o càncer colorectal.

En cas de diagnòstic i resecció d’un o més pòlips, el període per la pròxima revisió serà més curt i dependrà de la mida, característiques histològiques i número dels mateixos i el seu metge l’informarà del temps recomanat.

Tots els pòlips són malignes?

En principi la majoria de pòlips de còlon són benignes en el moment del seu diagnòstic i tractament.

La possibilitat de transformació maligna parcial o completa depèn de la mida, estructura histològica i forma del mateix.

La majoria de pòlips no són malignes però un percentatge elevat tenen potencial maligne, és a dir, poden convertir-se en malignes amb el temps.

La majoria dels càncers de còlon provenen de la degeneració d’un pòlip. D’aquí ve la importància de fer colonoscòpies de cribatge per detectar els pòlips i prevenir el càncer de còlon.

Hi ha algun risc en la realització d’una colonoscòpia?

El risc zero en medicina, com en qualsevol altre activitat diària, no existeix. Tot i així els riscos són mínims i controlats pel personal assistencial.

Es dona un full de consentiment amb informació de la tècnica i de les seves complicacions abans de realitzar la prova.