Anestesiologia-02
L'anestesiologia és l'especialitat de la medicina dedicada al confort i cures especials dels pacients durant les intervencions quirúrgiques i altres processos que puguin resultar molestos o dolorosos.

1

La seva missió fonamental és possibilitar la intervenció quirúrgica cuidant i protegint la vida del pacient davant la cirurgia amb els procediments més segurs. Per això, l’anestesiòleg inicia sempre la seva tasca abans de la intervenció, fent primer una valoració preoperatòria amb l’estimació del risc anestèsic-quirúrgic. També identifica els tractaments preoperatoris i la premedicació anestèsica. De tot aquest coneixement previ del pacient se’n definirà la decisió del tipus d’anestèsia més adequada, sigui aquesta general, locorregional, combinada o sedació.

Quina equipaments mèdics utilitza

L’anestesiòleg s’ajuda de monitors que vigilen la freqüència cardíaca, l’electrocardiograma, la tensió arterial, l’oxigenació de la sang, entre d’altres equipaments mèdics per controlar el benestar del pacient.

Tipus 1: Anestèsia local

Amb l’anestèsia local es dorm una part reduïda del cos. L’anestesista administrada per degoteig, mitjançant aerosol, amb pomada o injectada. El pacient està despert però no sent dolor.
A tots els tipus d’anestèsia local es pot associar una sedació més o menys intensa, de tal manera que el malalt es queda més tranquil i relaxat.

Tipus 2: Sedació

És la tècnica que situa els pacients en un estat conscient, relaxat, confortable i sense dolor per a la realització de diverses exploracions i petites intervencions. A l’igual que en l’anestèsia general, es realitza la mateixa preparació, vigilància i monitorització. Aquest estat s’aconsegueix mitjançant l’administració intravenosa de fàrmacs anestèsics, analgèsics i ansiolítics administrats en proporció i dosis adequades per a cada pacient segons el seu estat de salut i la intervenció a realitzar.

Tipus 3: Anestèsia general

Consisteix en dormir al malalt, mantenint inconscient durant l’operació quirúrgica, subministrant analgèsics per calmar el dolor produït per la cirurgia i mantenint tots els seus òrgans vitals en perfecte funcionament durant la intervenció quirúrgica. Per a això, cal realitzar la punció d’una vena i la col·locació d’un petit catèter (cànula de plàstic) pel que s’administraran els sèrums i els fàrmacs necessaris segons la situació clínica del pacient i el tipus d’intervenció prevista.