Aquest setembre s’ha posat en marxa la nova unitat Bayés IDETAN per al tractament dels trastorns del neurodesenvolupament, baix rendiment, fracàs i abandonament escolar en alumnes d’educació primària i en alumnes d’educació secundària obligatòria (ESO). Compta amb un equip de professionals format per psiquiatres, psicòlegs i logopedes infantojuvenils.

L’acte de presentació va tenir lloc el dimecres 16 de novembre a les 19.30h al Paranimf de Vic. Va comptar amb la presència de més de 150 persones del món de la salut, l’educació i de la comarca interessades en conèixer de primera mà aquesta nova unitat. Hi va participar:

 • la Sra Clàudia Bayés (Gerent de Bayés Consultori),
 • la Sra Marina Geli (Directora general de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FEES) de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya),
 • el Sr Joan Carles Rodríguez (psiquiatre i president del Consell Comarcal d’Osona),
 • la Sra Anna Erra (alcaldessa de Vic);
 • així com la ponència del Professor Miquel Casas “Disfuncions del neurodesenvolupament, baix rendiment escolar i alteracions de conducta”;
 • una taula rodona d’experiències amb la Sra Margarita Pintó (Directora de l’Institut “IES Molí de la Vila” de Capellades i primer institut que va rebre el suport de l’equip de Sant Joan de Déu per a treballar les dificultats d’aprenentatge i les alteracions de conducta dels seus alumnes) i també amb Gil Castells i David Tassié (dos ex-alumnes de l’Escorial de Vic que després de ser diagnosticats amb un trastorn del neurodesenvolupament, van ser tractats i expliquen el seu cas d’èxit);
 • Presentació de l’equip i del projecte d’IDETAN a càrrec de la Dra Rosa Bosch

El centre atendrà als pacients a les instal·lacions de la Bayés Clínica de Vic i el procés de tractament es basa en tres fases essencials:

 • CRIBRATGE – Detecció dels factors de risc que afecten l’aprenentatge, la conducta i les addicions
 • DIAGNÒSTIC – Avaluació diagnòstica completa i multidisciplinar per part de professionals
 • TRACTAMENT – Multidisciplinar, multimodal, específic i personalitzat, segons les necessitats de cada infant, adolescent o jove.

Els principals trastorns que es tractaran son:

 • Discapacitat intel·lectual
 • Trastorns de la Comunicació, que inclouen el Trastorn del llenguatge, el trastorn fonològic, el trastorn de fluïdesa verbal i el trastorn de la comunicació social (pragmàtica)
 • Trastorn de l’espectre autista i, principalment, la síndrome d’Asperger
 • Trastorn de l’Atenció, Concentració i Abstracció, d’entre els que destaquen els Trastorn per Dèficit d’Atenció sense (TDA) o amb Hiperactivitat (TDAH) i el Trastorn de les Funcions Executives, amb o sense TDA/TDAH
 • Trastorn de l’Aprenentatge, principalment Dislèxia, Disgrafia i Discalcúlia
 • Trastorns motors i tics, principalment, el Trastorn de la Tourette

“Els trastorns del neurodesenvolupament estan clarament infradiagnosticats a Catalunya, on s’identifiquen i es tracten solament 1 o 2 alumnes, de cada 10 que ho necessiten, en les escoles públiques i solament 3 o 4 alumnes, de cada 10 que ho necessiten, en centres concertats. La resta d’alumnes amb aquests trastors no diagnosticats i no tractats estan abocats al baix rendiment, al fracàs escolar i a múltiples problemàtiques conductuals i addictives.”

Bayés-IDETAN forma part de les unitats de medicina de Bayés, entre elles Bayés Consultori, Bayés Clínica i Bayés Esport. Integrades totes elles per competents equips multidisciplinars i liderades per acreditats professionals de la salut. Des de Bayés apostem per l’excel·lència del servei als pacients en tot el seu procés. Qualitat humana, formació continuada, confiança i màxima exigència són el característic segell de Bayés.